Naujienos

Projektą „Kultūrų ir kartų dialogai“ parėmė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
(paramos suma – 8 000 Eur)

Projektus “Kultūrų ir kartų dialogai. Straipsnių apie dailę ciklas meno kultūros žurnale „Krantai” (rėmimo suma – 7 000 Eur) ir “Kultūrų ir kartų dialogai. Straipsnių apie šokį ciklas meno kultūros žurnale „Krantai” (rėmimo suma – 7 000 Eur) parėmė Lietuvos kultūros taryba