Anno 1989

Krantų redakcija

Meno kultūros žurnalas „Krantai“, kurį su bendraminčiais įkūrė poetas Vaidotas Daunys (1958–1995), leidžiamas nuo 1989 metų. Tai gausiai iliustruotas spalvotas žurnalas, skirtas tradicinei ir šiuolaikinei Lietuvos kultūrai bei jos sąveikoms su pasaulio menu.

Žurnalo “Krantai” projektus remia Lietuvos kultūros taryba.

 

Žurnalo kūrėjai

Vyriausiasis „Krantų“ žurnalo redaktorius – Helmutas Šabasevičius, redaktorė – Nijolė Kvaraciejūtė, tekstų rinkėja ir tvarkytoja – Diana Alionienė, vertėjai – Paulius Mickevičius ir Lukas Mickevičius, vertimo į anglų kalbą redaktorius – Joseph Everatt, maketuotoja – Daiva Mikalainytė.

Žurnale rasite

Žurnale „Krantai“ publikuojami originalūs ir verstiniai filosofiniai tekstai, smulkiosios grožinės literatūros kūriniai (poezija, pjesės, esė), apžvalginiai straipsniai apie Lietuvos ir užsienio dailę, teatrą, muziką, fotografiją, reprodukuojami tapybos, skulptūros, grafikos darbai, fotografijos ir kita, spausdinami pokalbiai su Lietuvos ir užsienio menininkais.

Jau išleistas antrasis 2024 metų „Krantų“ numeris.
Teiraukitės redakcijoje, „Press Express“ platinimo vietose, knygynuose „Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4) ir „Katalikų pasaulio leidiniai“ (Šventaragio g. 4)!

Įdomu

Apie “Krantus”

Žurnalas „Krantai“ – vienintelis leidinys, kuriame plačiausias meno sferas aprėpianti medžiaga grupuojama pagal tam tikrą temą – iš buvusiųjų numerių galima paminėti „Vilniaus“, „Vėlinių“, „Dantės“, „Juvelyrikos“, „Rusiškuosius“, „Baleto“, „Teatro dienos“, „Vaidoto“, „Šiaulių“, „Vilniaus žydų geto teatro“, „Daniškuosius“ „Krantus“.

Dvidešimtojo amžiaus pabaigoje vis aktualesnis tampa Lietuvos kaip neatsiejamos Europos ir viso pasaulio meninių procesų dalyvės bei partnerės kultūrinio mentaliteto formavimas. Lietuva aktyviai veriasi pasauliui, o pasaulis atveria Lietuvai vis naujus mūsų dar nepažintus dvasinės kūrybos horizontus. Todėl realizuodama projektą „Lietuva ir pasaulis: kultūros kryžkelių perspektyvos. Šešios „Krantų“ pozicijos“, žurnalo redakcija ir toliau vadovausis temiškumo nuostata, siekdama kiekvienam naujam numeriui suformuluoti tam tikrą problemą ir ją analizuoti, remiantis pačiais netikėčiausiais Lietuvos ir užsienio meniniais reiškiniais, akcentuoti įvairialypę Lietuvos kultūros refleksiją kituose kraštuose bei pilnakraujį mūsų kultūros sugebėjimą reflektuoti, įsisavinti (o ne pasisavinti), vaisingai panaudoti šiandieninės pasaulio dvasinės kultūros pasiekimus.

„Krantai“ siekia sudaryti galimybę aktyviai mąstyti apie Lietuvos meninę kultūrą, tradicines ir šiuolaikines meno vertybes, platinti informaciją apie Lietuvos meną ne tik šalyje, bet ir už jos ribų. Šiais metais ketiname daugiau dėmesio skirti išplėstiniams  publikacijų pristatymams anglų kalba – šitaip sudarysime galimybę susipažinti su Lietuvos kultūra kitų kraštų mūsų šalies menu besidomintiems žmonėms.

Žurnalas skiriamas visiems Lietuvos žmonėms, besidomintiems mūsų kultūros paveldu bei dabartine situacija, mąstantiems apie įvairiausią meninę kūrybą ir ją kuriantiems. Žurnalas „Krantai“ įdomus ne tik Lietuvos gyventojams ar lietuviškai kalbantiems meno žmonėms – kiekvieną tekstą lydi nedidelė angliška jo santrauka.
1989 metais „Krantai“ buvo mėnesinis žurnalas, tačiau pastaruosius keletą metų dėl sunkios finansinės padėties buvo leidžiami tik keturi žurnalo numeriai per metus – tiesa, solidžios apimties, dažnai virš šimto puslapių.