Krantai 2023 Nr. 4

Turinys

Norėdami skaityti žurnalą, spustelkite ant dešinėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

Birutė Kanevičienė. Kitimas
Domas Junelis. Acefalinės istorijos paradoksai
Daiva Šabasevičienė. Po Nekrošiaus liko Nekrošius (Eimunto Nekrošiaus spektaklis „Bado Meistras)
Elvyra Markevičiūtė. Žmogiškoji dimensija (Augusto Strindbergo „Kreditorių“ interpretacijos)
Ilma Mazrimienė. Išjausta (Birutės Kanevičienės kūryba)
Ignas Zalieckas. Atsiveriančios durys į Prancūzijos sceną
Milda Emilija Mičiulytė. Intymumo ir kūniškumo raiška lėlių teatro scenoje
Kristupas Antanaitis. Buvimas teatre turi turėti pagrindą (pokalbis su operos solistu Vytautu Juozapaičiu)
Kitija Balcare. „Leopoldštatas“: atminties pratybos (Latvijos „Dailės“ teatro spektaklis)
Sonata Žalneravičiūtė. Kas yra parodos be durų lankytojas? (Keliaujanti paroda „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo (1939–1944)“)
Emilija Vanagaitė. Ratas (Paroda „Neišspręsta kompozicija“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje)
Kristina Devoinytė. Apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį
Agnė Kulbytė. Peizažas medijų epochoje (Kristinos Mažeikaitės tapyba)
Jolita Mieželaitienė. Vaizduotės įprasmintas kontekstas (Medos Norbutaitės tapyba)
Ramunė Savickaitė. Nuo Verkių iki Sayno (XIX a. gyvenimo Verkiuose atspindžiai Sayno rūmų muziejaus kolekcijoje)
Marius Vyšniauskas. Marija iš Versalio
Eglė Medžiūnaitė Žemaitienė. Mylimieji prancūzų šansonuose
Kristina Dambrauskaitė. Žmogus, kuriam nereikėjo nieko? (Ekspedicijos „Poeto Rimo Buroko (1953–1980) gyvenimo keliais“ dienoraštis. II dalis)