Krantai 2022 Nr. 3

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

Turinys

2. Vaidotas Daunys. Eilėraštis
4. Vaidotas Daunys. Prarastas laikas ir poezijos „dabar“
6. Rimantas Skeivys . Lietuviški vakarai prie Varduvos
10. Nijolė Bulotaitė. Apie Vilnių, kuris turbūt pražuvo (Jurgio Hoppeno kūryba Vilniuje)
14. Paul Claudel. Magnificat
20. Audrius Musteikis. Su saulės vainikais (Jānis Akuraters ir Jānis Osis)
24. Rūta Janonienė. Apie Verkių paveikslų galeriją ir pamirštą koplyčią
30. Joana Vitkutė. Iššūkiai ir atradimai (paroda, skirta Vladislovo Neveravičiaus paveikslui „Atgailaujanti Marija Magdalietė“)
36. Danutė Zovienė. Nesitenkinti pasiektu (Skulptoriaus Juozo Lebednyko kūryba)
42. Linas Bliškevičius. Atminimo siena (Antono Pedoso tapybos projektas „Kaina“)
46. Rima Jūraitė. Vaidybos problema operoje
52. Elvina Baužaitė. Franckas – tai muzika (Pokalbis su Viktoru Gerulaičiu minint 200-ąjį Cézaro Francko jubiliejų)
60. Domas Junelis. Sátántangó, nebūties laikas (vengrų kino režisieriaus Bélos Tarro kūryba)
62. Judita Paužuolytė. Liudijimas (Linos Buividavičiūtės antrosios poezijos knygos „Tamsieji amžiai“ (2021) recenzija)
64. Jolanta Vymerytė. Iš prisiminimų (parengė Julius Keleras)
72. Jūratė Terleckaitė. Dueto mokytojas (pokalbis su baleto pedagogu Jurijumi Melnikovu)
76. Greta Kačergiūtė. Kultūros namai sovietinėje Lietuvoje
82. Birutė Pūkelevičiūtė. Vos iš lovos išsiritom…
83. Edmundas Gedgaudas. Ne tik madingos kojinės (Birutės Pūkelevičiūtės eilėraščio istorija)