2023 Nr. 1

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

Marius Burokas. Eilėraštis
Viktorija Daujotytė. Būti redaktore
Ramutė Skučaitė. Neatsisveikinant…
Dalia Venckutė, Birutė S.-Vaitkienė, Imantas Dagys. Sudie, mūsų Nijole…
Danutė Sirijos Giraitė. Geroji knygų globėja
Viktorija Daujotytė. Romana Dambrauskaitė-Brogienė
Audrius Musteikis. Gražinos Mareckaitės bibliografijos papildymai
Vladimir Nabokov. Eilėraščiai
Genovaitė Dručkutė. 1922 m. Oskaro Milašiaus kelionė į Lietuvą
Emilija Vanagaitė. Docendo discimus. Tapytojas ir pedagogas Kostas Dereškevičius
Agnė Gabrėnienė. Šnipiškių tapatybės beieškant
Tautvydas Petrauskas. Ekranas ir tapyba
Gediminas Martišius. Nuostabos priblokšti. Fenomenų stebuklas
Elvina Baužaitė. Troškimas vaidinti kuo daugiau (pokalbis su aktoriumi Andriumi Gauču)
Jūratė Terleckaitė. Cédric Ygnace: „Šokis – mano gyvenimas“
Eglė Medžiūnaitė-Žemaitienė. Įvardinti šokį
Milda Mičiulytė. Žiaurumo teatras: Nietzsche ir Artaud
Audronė Girdzijauskaitė. Keli mano Azijos epizodai
Algirdas Butkevičius. Penktoji Dauguviečio dukra (apie Eleną Dauguvietytę); Rimantas Skeivys
Lituanistas sovietmečiu (apie Juozą Girdzijauską)