2021 Nr. 4

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

2. Vytautas Mačernis. Iš „Pavasario sonetų“
4. Viktorija Daujotytė. Mačernio poetinio kraštovaizdžio įgilinimai
10. Jurgis Dvarionas. Apie Antaną Smilgą
16. Antanas Andrijauskas. M. K. Čiurlionis. Egodokumentikos veidrodyje
24. Rita Nomicaitė. „O, kad taip seniau būtume daugiau laisvės turėję!..“ (Iš Lietuvos filharmonijos istorijos)
28. Jadvyga Bajarūnienė. Gyvenimo reformavimo siekių pašaukti (Monte Verità kolonija)
30. Rūta Oginskaitė. Tokie rankdarbiai ir tiek minčių (scenografės Jūratės Paulėkaitės teatras)
38. Linas Bliškevičius. Kartų paronimiškumas (paroda „Glamonė“ galerijoje „Vartai“)
44. Deima Žuklytė-Gasperaitienė. Tokijo bienalė: kaip menui sekasi spręsti socialinius klausimus?
48. Agnė Kulbytė. Melancholijos ledlaužis (Ievos Mediodijos kūrybos paroda)
52. Gytis Oržikauskas. Tarp čia ir ten (tapytojo Kazimiero Jackevičiaus kūryba)
56. Rimgailė Renevytė. Teatro anatomija: erdvės režisūros strategijos (scenografo Fabieno Lédé kūryba)
60. Edīte Tišheizere. Alvis Hermanis – operos režisierius
64. Ditė Elzbergaitė. Ko mus moko klasikiniai baletai
68. Elvina Baužaitė. Eglė Špokaitė: „Baletas – tai pokalbis“
74. Jūratė Terleckaitė. Pagrindų pagrindas – klasikinis šokis (pokalbis su buvusiu baleto solistu ir pedagogu Vaclovu Sasnausku)