2020 Nr. 1

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

4. Justinas Marcinkevičius. Žodžio sonetas
4. Gediminas Martišius. Buvėjo komentarai: gailestis ir ilgesys
8. Giedrė Jankevičiūtė. Laiškai į tremtį
22. Audrius Musteikis. Aleksandra Belcova: gyvenimo ir meno kompozicijos
28. Daiva Šabasevičienė. Lėlių kambariai
36. Agnė Kulbytė. „Tekstuose savo paveikslų turinio neanalizuoju“
40. Birutė Mar. Upė. Rytietiški akimirksniai
46. Alessandra Calì. Kūno (est)etika
52. Tautvydas Bajarkevičius. Personalijos ir nacionaliniai pasakojimai
56. Edita Degutienė. Tegyvuoja opera!
61. Jurgis Dvarionas. Reto kūrybiškumo muzikų sambūris
64. Rasa Murauskaitė. „Skleisti grožį, gėrį, harmoniją“
66. Rasa Murauskaitė. Laisvė ugdyti kūrybiškumą
68. Rasa Murauskaitė. Trys muzikos dimensijos
70. Rasa Murauskaitė. Apie menininką, konkursus ir muziką
74. Vida Bakutytė. Balsas kaip lietuviškas gintaras. Arnoldui Voketaičiui – 90
82. Algirdas Grigaravičius. Kontekstų galia