2020 Nr. 1

Turinys

Justinas Marcinkevičius. Žodžio sonetas
Gediminas Martišius. Buvėjo komentarai: gailestis ir ilgesys
Giedrė Jankevičiūtė. Laiškai į tremtį
Audrius Musteikis. Aleksandra Belcova: gyvenimo ir meno kompozicijos
Daiva Šabasevičienė. Lėlių kambariai
Agnė Kulbytė. „Tekstuose savo paveikslų turinio neanalizuoju“
Birutė Mar. Upė. Rytietiški akimirksniai
Alessandra Calì. Kūno (est)etika
Tautvydas Bajarkevičius. Personalijos ir nacionaliniai pasakojimai
Edita Degutienė. Tegyvuoja opera!
Jurgis Dvarionas. Reto kūrybiškumo muzikų sambūris
Rasa Murauskaitė. „Skleisti grožį, gėrį, harmoniją“
Rasa Murauskaitė. Laisvė ugdyti kūrybiškumą
Rasa Murauskaitė. Trys muzikos dimensijos
Rasa Murauskaitė. Apie menininką, konkursus ir muziką
Vida Bakutytė. Balsas kaip lietuviškas gintaras. Arnoldui Voketaičiui – 90
Algirdas Grigaravičius. Kontekstų galia