2015 Nr. 3

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

Vaidotas Daunys. Liūdesio sonetas
Vaidotas Daunys. Būtyje noksta siela. Iš ankstyvųjų užrašų
Rolandas Rastauskas. Vaidoto pergalė
Giedrė Jankevičiūtė. Įvaizdinęs lietuviškumą
Jerzio Timoszewicziaus atminimui. Lietuvos bičiulis
Dalia Karatajienė. Gyvybės ženklai Jono Švažo paveiksluose
Nijolė Adomonytė, Jūratė Račinskaitė. Tarp namų ir pasaulio
Ilma Mazrimienė. Siekiant visumos
Elvina Baužaitė. Ką spindi Dievo veidas?
Andrea Carlo Alpini. Kas yra debesys?
Jūratė Terleckaitė, Frédéric Bellido. Atrasti kitą Prancūziją
Ales’ Razanav. Įtempia voras stygas
Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy). Batsiuviai
Vilmantas Krikštaponis. Lietuviškojo teatro kūrėjas
Birutė Jonuškaitė. „Marantos“ rašymo dienoraštis
Irena Žemaitytė-Geniušienė. Liudytė
Liuda Žemaitytė. Iš dienoraščių