2014 Nr. 2

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

Alfonsas Maldonis. Rudenėjant. Gimtadienio rytą
Jūratė Baranova. Vienkartinumas ir kartotė
Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba
Dalija Epšteinaitė. Vilnietis Romain Gary
Jurgis Dvarionas. Nepamirštami koncertai
Jolita Vaitkevičienė. Keturios stichijos
Ramutė Skučaitė. Žemė, vanduo, oras, ugnis
Edmundas Gedgaudas. Siluetai, II
Eglė Deltuvaitė, Arturas Valiauga. Artima akiai, tolima atminčiai
Raminta Bumbulytė. Plati lietuviško šiuolaikinio šokio įvairovė, bet kas iš to?
Daiva Šabasevičienė. Naujos formos ir naujas turinys
Donata Mitaitė. Alfonso Maldonio rugpjūtis
Alfonsas Maldonis. Rugpjūčio šviesią švelnią naktį
Beata Baublinskienė, Raminta Kuprevičienė. Remti baletą – mano vidinis poreikis
Dovilė Zuozaitė. Žvilgsnis į Lietuvių choro meno kūrėjus
Tatjana Baltušnikienė. Italų kino stebukladariai. Pietro Germi
Tomas Taškauskas . KelI priekaištAI Jacques’o Prévert’o vertimų „Puokštei“
Genovaitė Gustaitė. Jo vardas turi būti įrašytas į Lietuvos istoriją
Barbara Toruńczyk. Jerzio Giedroyco pranašystė
Algirdas Sabaliauskas. Danutę Krištopaitę prisimenant
Algirdas Grigaravičius. Jono Basanavičiaus nekrologas Petrui Vileišiui