2013 Nr. 3

Turinys

TURINYS

Rasa Matulevičienė. Literatūra – žmones, šalis ir kultūras jungiantis tiltas
Hipolit Korwin-Milewski. Pohuliankos teatro gimimas
Tadeusz Tomaszewski, Jadwiga Pietraszkiewicz-Michońska. Vilniaus operos primadona
Paweł Hertz. Apie poezijos vertimą
Maria Duszka. Eilėraščiai
Algis Kalėda. Kaimynų literatūra – kaip sava ir kaip pažįstama?
„Garbinu jus…“ Iš Czesławo Miłoszo ir Jarosławo Iwaszkiewicziaus susirašinėjimo
Czesław Miłosz. Eilėraščiai
Edita Degutienė. Jerzy Giedroyc: „Jaučiuosi ir lietuvis“
Barbara Toruńczyk. Apie karalius ir dvasias
Domininkas Burba. Joachimo Lelewelio veikalas apie bibliografiją
Witold Gombrowicz. Kronos
Algimantas Degutis. Gera turėti gerą kaimyną…
Agnė Jočytė. Laužant tabu
Jerzy Pilch. Šventojo tėvo slidės