2013 Nr. 2

Turinys

TURINYS

Jurij Kobrin. Meldimas
Polina Tikunova. Аtvykėlės išpažintis, arba Kaip aš išgyvenau revoliuciją
Diana Bučiūtė, Birutė Gedgaudaitė. Pašaukimas – darbas su knyga
Teresa Dalecka. Lenkų literatūros recepcija Lietuvoje paskutiniaisiais dešimtmečiais
Danutė Ona Jedzinskienė. Pasaulis pro vandens lašą
Vidas Poškus. Trys Lietuvos, arba Stalas, istorija, aplinka kaip personažai
Elzė Sakalinskaitė. Juvelyriški eksperimentai
Živilė Intaitė. Moderniosios dailės keliu. Apie dailininką Adolfą Valecką
Matas Grubliauskas. Dvasia – Antika, kūnu – Varnas
Thomas Stearns Eliot. Dialogas apie draminę poeziją
Vainius Bakas. Nebylioji „Snieguolė“ – anachronistiško kino suklestėjimas?
Ramutė Skučaitė. Įtikėjęs poezija
Jurij Kobrin. Eilėraščiai
Marius Kraptavičius. Šiapus ir anapus Lietuvos. Pokalbis su Rūta Railaite-Butviliene
Rima Jūraitė. Operos žanro reformatorius. Richardui Wagneriui – 200
Algirdas Grigaravičius. Jono Basanavičiaus pažiūros į lenkus ir polonizaciją
Jadvyga Bajorūnienė. „Vilniaus snobas“ – apie Lietuvos sostinę. Vilnius Cornelijaus Hellio akimis
Fiodor Tiutčev. Eilėraščiai
Jurgis Stašaitis. Ką mena senos nuotraukos
Danutė Krištopaitė. Neužmirštà savo pažadėtoje žemėje