2013 Nr. 1

Turinys

Aleksandrs Čaks. Ožka
Rasa Gečaitė. Atvirlaiškiai iš Vilniaus. 1911–1928
Janina Degutytė. Vilnius
Agota Stašytė. Amžinas paminklas
Aistė Bimbirytė-Mackevičienė. „Jo ypatingas bruožas tas, kad myli savo Vilnių…“ Trumpai apie grafą Antaną Tiškevičių
Daiva Šabasevičienė. Tarp dviejų erdvių. Apie Vytauto Narbuto kūrybą
Raminta Bumbulytė. „Man sekėsi netgi kai tapau šokėju…“ Pokalbis su šokėju Virginijumi Puodžiūnu
Kazimieras Mackevičius. Architektas. Vaclovą Michnevičių prisimenant.
Justina Jovaišaitė. Vilniaus fizikų dinozauras
Leonardas Andriekus. Eilėraščiai
Viktorija Bruneizerytė. Jausmų plastika
Edmundas Gedgaudas. Rytmečių žmogus. In memoriam Eugenijui Ignatoniui
Eugenijus Ignatonis. „… bet dėl šviesos, kurią esu suradęs…“ Valerijus Afanasjevas Vilniuje
Petras Kunca, Josef Wallnig. Mozartas – Vilniuje
Vilmantas Krikštaponis. Trumpai, bet ryškiai suspindėjęs
Danutė Krištopaitė. Poezijos vertimų meistrą prisimenant
Vladas Šimkus. Turistinis motyvas
Sándor Petöfi. Apdriskę karžygiai
Dainius Sobeckis. Sakralios poezijos erdvės
Kazys Sidaravičius. Pasitraukimas