2009 Nr. 3

Turinys

Vytautas Mačiuika. Čiurlionis
Rimantas Skeivys. Ir atleisk mums mūsų kaltes…
Daiva Trečiokaitė. Iš skirtingų šiaurės pasaulių. Pokalbis su Edita Petrauskaitė-Page
Vilius Mizaras. Nutolusios stygos. Odė geležinkeliui
Aniceta Sabaliauskienė. Nešdamas likimą ant pečių…
Ramutė Skučaitė. Eilėraščiai
Jurgita Gerlikaitė. Grafika
Gintautas Kažemėkas. Kaip pavadinti?.. Atrasta Lino Brogos fotografija
Birutė Jonušaitė. Nežiūrėk į mane
Elena Skaudvilaitė. Tokius juos pažįstu
Helmutas Šabasevičius. Didžiojo teatro „Korsaras“
Jūratė Terleckaitė. Didysis lieka Didžiuoju. Pokalbis su Jurijumi Burlaka
Aldona Grivickienė. Nepradingstantys turtai
Birutė Sriogytė-Vaitkienė. Ilgas grįžimas į Lietuvą…