2008 Nr. 4

Turinys

2. Sigitas Geda. Iš ciklo “Delčia rudenė deivė”
4. Rimantas Skeivys. Tegul meilė Lietuvos…
12. Aleksandras Šidlauskas. Balys Buračas. Asmenybės spalvos
18. Mes visi tebesame čia pat:
18. Knuts Skujenieks. Poezijos princesę prisimenant
20. Hermanis Marģers Majevskis. Judita Vaičiūnaitė
21. Knuts Skujenieks. Eilėraščiai
23. Hermanis Marģers Majevskis. Eilėraščiai
24. Ramutė Rachlevičiūtė. Ekspresionizmo raitelė
30. Justina Augustytė. “Mažoji dailininkė”
36. Ieva Burbaitė. Kitokia Veronika Šleivytė
44. Vilius Mizaras. Suluošinti medžiai
46. Antanas Seibutis. Lietuvos autorių skulptūros Biržų erdvėse
52. Eglė Dean. Stiklinis žvėrelis
56. Tamara Karsavina. Iš knygos “Teatro gatvė”
60. Zita Bružaitė. Artimi-tolimi…
64. Jaak Rähesoo. Karas ir teatras
70. Gerardas Binkis. “Atžalyno” karta
77. Aniceta Sabaliauskienė. Atsidangstykime langus, įsileiskime marių vėjo!..
82. Birutė Sriogytė-Vaitkienė. Nenutilęs žingsnių aidas