2008 Nr. 3

Turinys

4. Jadvyga Bajarūnienė. Vienos modernizmas
9. Inga Bartkuvienė. Grotuotoji Paulio Celano kalba
2, 12. Rainer Maria Rilke. Iš “Valandų knygos”
13. Eglė Dean. Svečias, neturintis kur išeiti
17. Petras Kunca. “Artis” – muzikos gija
24. Rokas Zubovas, Gaiva Bandzinaitė. Tarp Austrijos ir Lietuvos
29. Saulius Sondeckis. Muzika prabylantys laiškai
34. Dalia Ibelhauptaitė. Lietuviška Mozarto fleita
38. Dailė – visuomenės veidrodis. Parengė H. Š.
41. Helmutas Šabasevičius. Austrų balerina ir “La Lituana”
42. Helmutas Šabasevičius. Valsai Vienoje
44. Daiva Šabasevičienė. Nespektaklis publikai
48. Birutė Vaitkienė. “Ir kovės jie už caro ir vėliavas kitų…”
52. Liutauras Degėsys. Ne žinojimas yra laimė
56. Danutė Krištopaitė. Grafikos meistras – tapytojo akimis
58. Klaus Richter. Iš Afrikos
61. Neringa Černiauskaitė. Blogas naujienas “klastojantis” Ray Bartkus
65. Romana Brogienė. Tarp šviesos ir tamsos
66. Kęstutis Gvalda. Kelio pradžia – Sibire
71. Jonas Gudmonas. Išlieka savitas
74. Jūratė Burokaitė, Laura Karnavičiūtė. Šokantys garsai