2008 Nr. 1

Turinys

4 Vaidoto vaidinys
6 Vaidotas Daunys. Prasmė yra žmogaus būvis
9 Audrius Dzikaras. Eilėraščiai
11 Aniceta Sabaliauskienė. Gimtosios žemės ir poezijos piligrimas
15 Paulius Drevinis. Eilėraščiai
16 Aleksandr Drēviņš. Apie Latviją kalbėjau kaip apie tėvynę…
22 Dalia López Madrona. Viena jūra – vienas krantas
28 Kristina Civinskienė. Švediški parodų receptai
32 Gintarė Adomaitytė. Kad čia, pačioje, nebūtų per daug nyku
36 Gaila Kirdienė. Nuo Luro iki Polskos ir vaišių dainų
40 Audronė Teofilė Pšibilskienė, Miklós Maros. Gyvenimas su muzika
44 Daiva Šabasevičienė. Audra teatre
46 Oskaras Koršunovas, Gailutė Jankauskienė. Ten būti čia
51 Judita Vaičiūnaitė. Eilėraščiai
52 Vilius Mizaras. Nostalgiška žemė
57 Albertas Ruzgas. Keli susitikimai su Vladu Drėma
60 Ina Lipšicaitė-Mažeikienė, Jūratė Terleckaitė. „Myliu ne tautą apskritai, bet žmones…“
70 Jūratė Vyliūtė. Žemės šauksmas
76 Stasys Santvaras, Linas Broga. Bičiulystė laiškais
84 Vytautas Bacevičius. Opera „Vaidilutė“