2006 Nr. 4

Turinys

 1. Vladas Braziūnas. Kirtis: šalìgreta
 2. Inta Kārkliņa, Ilga Jansone. Mokslininkų dėmesio centre kalba
 3. Janīna Kursīte. Pasienio identitetas
 4. Nerija Bartkutė. Latviškasis Lietuvos paribys
 5. Silvestras Gaižiūnas. Prometėjo mitas ir latvių neoromantizmas
 6. Ieva Zole. Latvija = pasirinkimas
 7. Lelde Stumbre. Šunytis
 8. Rita Nomicaitė. Vladas Jakubėnas ir Latvija
 9. Jonas Bruveris. Dviejų muzikų bičiulystė
 10. Alfrēds Kalniņš. Laiškai Baliui Dvarionui
 11. Romualdas Gražinis, Inga Jankauskienė. Tautiškumo pamokos
 12. Laura Laurušaitė. Žvilgsnis į kaimynų prozos daržą
 13. Pauls Bankovskis. Prailgintos dienos grupė
 14. Laimutė Tidikytė. Fotografijose Didžioji Lietuva
 15. Liutauras Degėsys. Tas, kuris turi save
 16. Vidmantas Bertulis, Rūta Gaidamavičiūtė. Muzika kaip pretekstas
 17. Rita Nomickaitė. „Užtaisyti istorijos spragas“