2006 Nr. 2

Turinys

2. Hans Christian Andersen. Aš Danijoj gimiau
4. Kaare E. Janson. Žvilgsnis į Danijos Karalystės istoriją
8. Martin H. Brunsgaard. Danų kultūros kanonas
14. Pokalbis su Danijos Karalystės ambasadore Lietuvoje Eva Janson. Palankumo ženklai
20. Audra Sabaliauskienė. Danas ieško Lietuvoje senelio pėdsakų. Kaip ir kodėl?
21. Iver Henningsen. Laiškai žmonai ir šeimai
24. Rasa Gečaitė. Šiuolaikinės architektūros danų fenomenas
34. Iben Obergaard. Danijos dailė. XIX šimtmečio pabaiga
40. Ramutė Rachlevičiūtė. Modernizmas ir Danija
46. Audra Sabaliauskienė. Danijos „žemaičio“ muziejus
48. Jurgita Gerlikaitė. Septyneri metai Danijoje
56. Rasa Gečaitė. Dailės rinkiniai Danijoje
64. Elė Kakanauskienė. Pasakos, suvienijusios pasaulį
68. Živilė Ambrasaitė. Mstislavo Dobužinskio „Anderseno pasakos“
72. Gintarė Adomaitytė, Marius Kraptavičius. Rašyti – lyg šokti; šokti – lyg…
76. Audra Sabaliauskienė. Karūnuotų fanaktikų klubas
78. Jonas Arčikauskas (Arčius). Didžioji plunksna