2006 Nr. 1

Turinys

 1. Irmtraut Hubatsch, Jūratė Terleckaitė. „Norėčiau čia ilgiau pasilikti“
 2. Jadvyga Bajarūnienė. „Mirguliuojantis labirintas“

2, 16. Iš vokiečių ekspresionizmo lyrikos

 1. Raminta Jurėnaitė. Apie skulptūrą Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje
 2. Aldona Žemaitytė. Dviejų karalienių susitikimas Vilniaus scenoje
 3. Ramunė Balevičiūtė. Kintantis teatro peizažas
 4. Jūratė Pieslytė, Daiva Šabasevičienė. Gražios kalbos teatras
 5. Daiva Šabasevičienė. Įžiebti viltį
 6. Martynas Petrikas. Nepatikimas, nepatikimo, nepatikimam
 7. Wilhelmas Genazino, Jolanta Kryževičienė. Literatūra turi kritikuoti visuomenę
 8. Ieva Mazūraitė. Heseno literatai
 9. Rolandas Rastauskas. Berlynalijos
 10. Saulius Macaitis. Ar ateina naujas Fassbinderis?
 11. Patricia Stöckemann. Šokio menas susivienijusioje Vokietijoje
 12. Dalia Tarandaitė. Vokiečių tapyba Lietuvos dailės muziejaus rinkinyje
 13. Jurgis Dvarionas. Lyg ir žinoma, bet…
 14. Reimhard Hauffe. Lietuviška pasaka
 15. Joana Daunienė. „Esu be galo dėkinga…“
 16. Viktor Falkenhahn. Autobiografija
 17. Viktor Falkenhahn. Apie brektūniškąsias noveles
 18. Viktor Falkenhahn. Laukiamieji ir nepageidaujamasis