2005 Nr. 4

Turinys

2. Vladas Šimkus. Baletas
4. Helmutas Šabasevičius. Terpsichorės šventė
7. „Myliu baletą…“
10. Jūratė Terleckaitė. Gimusi baletui
18. Genovaitė Sabaliauskaitė. Atsigręždama atgal
22. Rūta Krugiškytė. Gyvenimas akimirkoje
24. Ramutė Skučaitė. Atvirlaiškis Tamarai Sventickaitei
25. Žibuntas Mikšys. Baleto bateliai
26. Vaclovas Juodpušis. Esame praradę..
32. Žilvinas Dautartas. Mano jaunystės teatro žmonės
36. Nelda Bagdonavičiūtė. Muziejinis baleto spindesys
42. Audronė Žiūraitytė. Baleto dirigentas
50. Aušrinė Pivoraitė. Piešiniai
54. Janina Degutytė, Juta Čeičytė. Vazos su šokėjomis; Ji šoko viena
56. Livija Gulbinaitė. Vilnius. Bona. Esenas. Bostonas
60. Petras Skirmantas. Lietuvos baleto mokyklos auklėtiniai užsienyje
68. Asta Bazevičiūtė, Jūratė Terleckaitė. Gyvenimas ne sau
70. Boris Nekrylov. Fotografijos
74. Lina Stankevičiūtė. Baletiškasis Kaunas
84. Helmutas Šabasevičius. Kitos šokio erdvės
86. Jurgis Žalkauskas. Tarp garsiausių pasaulio baleto pedagogų
88. Livija Gulbinaitė. Keletas štrichų menininkės portretui
92. Jurgis Žalkauskas. Lietuvos baleto bičiuliai Australijoje
98. Skirmantė Augutytė. Pirmieji žingsniai