2005 Nr. 1

Turinys

4. Liutauras Degėsys. Samprotavimai apie metų odą
10. Joana Daunienė. Kas esame. Tezės
12. Stasys Daunys. Iš ciklo „Tarpupyje“
14. Vaidotas Daunys. Vienišoji
16. Julius Sasnauskas. Pasikalbėjimas poeto su kunigu
18. Vaidotas Daunys, Česlovas Kavaliauskas. Laiškai
24. Ramutė Skučaitė. Sugrįžimas iš sapno
25. Juozas Macevičius. Sustojęs dangaus vidury…
27. Algimantas Baltakis. Mįslė gyviesiems
30. Eglė Richter. Fernando Pessoa – ieškant būties įrodymo
36. Dalia Karatajienė. Prie dailės istorijos ištakų
40. Kristina Civinskienė. Ironiškos kaukėtų modelių dramos
46. Vladas Žukas. Atsiminimų apie Vytautą Kubilių fragmentai
51. Daiva Šabasevičienė. Net panašus į Rabelais
53. Giedrius Gabrėnas. Utopija