2004 Nr. 2

Turinys

4. Dalius Baltranas. Vilniaus miestas XIX–XX amžių sandūroje
14. Gražina Mareckaitė. Panelė gulbė
16. Tadeusz Kowzan. Vilniana pasaulio teatre
28. Gražina Mareckaitė. Vilnius lietuvių teatre
38. Albinas Galinis. Trys poetiniai štrichai Česlovo Kavaliausko portretui
40. Albinas Galinis. Pažinimas
48. Vida Mažrimienė. Mon joujou, Adomo Galdiko natiurmortai su žaislais
56. Irena Aleksaitė. Trumpos teatrinės istorijos
62. Jūratė Terleckaitė. „Naujasis Baltijos šokis ‘04“
68. Vytautas V. Landsbergis. Daktaras ir Mangaryta