2004 Nr. 1

Turinys

4. Pokalbis su dailininku Sigitu Staniūnu. C’est la vie
10. Liudomiras Nastopka. Iš rankraščio „Mano šeimos kronika“
16. Jurgis Mališauskas. Knygnešių pirmtakai kontrabandininkai
20. Vytautas Kubilius. Žodžio ir veiksmo vienybė
2, 27. Elena Skaudvilaitė. Eilėraščiai
32. Daiva Šabasevičienė. Teatrinė kelionė į Madagaskarą
41. Rimantas Skeivys. Jono Biliūno idealas
48. Viktoras Gerulaitis. Ne šiaip giesmė…
50. Algis Zaboras. Algirdas Brazis Čikagos lietuvių operoje
59. Dalia Karatajienė. Susitikimo užrašai