2004 Nr. 4

Turinys

Turinys

2. Vilius Ančeris. Eilėraštis
4. Edmundas Gedgaudas. Metafizinis Liudo Truikio teatras
8. Asta Giniūnienė. Liudas Truikys – scenos alchemikas
10. Iš pokalbių su Liudu Truikiu
16. Sigutė Imbrasaitė. Perkelianti į pati visatos centrą
22. Daiva Šabasevičienė. Aštri pozicija pasaulio dialektikos atžvilgiu
26. Rasa Gečaitė. Įstabioji madona su kūdikiu
35. Vilius Ančeris. Eilėraščiai
40. Aldona Žemaitytė-Petrauskienė. Dvasinė šviesos energijos dimensija
48. Daiva Šabasevičienė. Kitokie nei kiti: režisūrinės raiškos paslaptis
52. Beata Leščinska. „Gaida“ 2004
58. Birutė Mar. Grimo opera
68. Krzysztof Droba. Kaip Aldona užvaldė Baranovo pilį
72. Gintarė Adomaitytė. Gyvenimas pagal Snusmumriką