2002 Nr. 2

Turinys

4. Dalia Katiliūtė-Boydstun. Tarp tvarkos ir meškos. Apie Lietuvą per tarpkultūrinę prizmę
16. Daiva Šabasevičienė. Iššūkis ir atsakas. Naujosios dramos akcijos dienoraštis
24. Audronė Girdzijauskaitė, Virginija Idzelytė. „Ypatingai gaila tuščių pastangų“
32. Dalia Karatajienė. Miesto apsauga Algirdo Griškevičiaus paveiksluose
36. Renata Šarkauskaitė. Simboliškumo apraiškos XX a. pabaigos Lietuvos figūrinėje tapyboje
44. Jonas Liniauskas. Eilėraščiai
46. Jūratė Terleckaitė, Vladas Terleckas. Kitokia Lietuvos baleto pokarinės istorijos projekcija
52. Saulius Gerulis. „Įvairumas toj vienybėj, gėris vienodybėj“
56. Juozas Keliuotis. Apie Vincą Mykolaitį-Putiną