2001 Nr. 3

Turinys

4. Apie Joną Švažą
18. Saulius Gerulis. Ties muzikos kritikos slenksčiu
22. Iš pokalbių apie Aldoną
34. Vytautas Mačiuika. Eilėraščiai
36. Daiva Šabasevičienė. Mirties poezija ir jos apoteozė
44. Rasa Gečaitė. Epitafija prancūzų diplomatijai
48. Vladas Žukas. Sugrįžimai
56. Jūratė Landsbergytė. Baltiškasis fatalizmas muzikoje: po beribiškumo ženklu
64. Kristina Civinskienė. Tarptautinio Antano Samuolio plenero „mutacijos“