2001 Nr. 2

Turinys

2. Vytautas Rubavičius. Pro langą
5. Viktorija Daujotytė, Algimantas Kunčius. Vilnius. Artėjimas
12. Elvyra Usačiovaitė. Ištikimybė įkvėptam žodžiui
20. Audronė Girdzijauskaitė. Gyvenimas – tai teatras
28. José Saramago. Kaip personažas tapo meistru, o autorius – jo mokiniu
35. Audronė Kaukienė. Jonas Kazlauskas – pedagogas
40. Alfonsas Maldonis. Pabudimas iš miego, arba Galvojimas apie J.K. mirtį
41. Algirdas Sabaliauskas. Penkios mūsų jaunystės dienos
44. Vida Bakutytė. Miesto teatras ir vilniečiai (1831–1864)
52. Rūta Brūzgienė. Balio Sruogos „Kazimieras Sapiega“ – simfonija?
62. Daiva Šabasevičienė. Vilniaus publikos išplūdimas
64. Saulius Gerulis. Čiurlionio suvokimo keliais
69. Antanas Andrijauskas. Tolimųjų Rytų dailės atspindžiai M. K. Čiurlionio tapyboje