2001 Nr. 1

Turinys

4. Rūta Pileckaitė. Išlaisvintų daiktų nelaisvė
43. Jonas Valatkevičius. Lietuvos architektūros socialinės sąlygos
56. Rūta Pileckaitė. Captivity of the unchained things
58. Jonas Valatkevičius. Social situation of Lithuanian architecture
64. Parodos dalyvių biografijos