1999 Nr. 3

Turinys

5. Vytautas Berenis. Karo šerdis kultūroje
8. Vladas Žukas. Atminimų albumėlis
12. Raimundas Kontrimas. M.K. Čiurlionio dailės būrelis
22. Ona Narbutienė. Eduardo Balsio kūryba karo metais
26. Egidija Kaulakytė. Mūzos ir tada neapleido
30. Vytautė Markeliūnienė. Trys Vilniaus operos sezonai
36. Algirdas Grigaravičius. Vilniaus radiofonas 1941–1944 metais
40. Jonas Šlekys. Iš literatūrinio gyvenimo vokiečių okupacijos metais
51. Gintaras Beresnevičius. Karas, religijos, Europa
57. Danas Lapkus. École des arts et métiers: lietuvių meno sala Fribūre 1946–1950 metais
62. Particija Šmit. Eilėraščiai
66. Neišleistos „kūrybos“ kronika