1998 Nr. 4

Turinys

5. Viktorija Daujotytė. Šviesioji bendrystės karalija
10. Iš Vaidoto Daunio užrašų
12. Dante. Sonetas
14. Dante Alighieri. Rojus
17. V. Bagdonavičius, M. I. C. Dantės „Dieviškosios komedijos“ dešimtosios dangaus giesmės analizė
23. Viktorija Daujotytė. Dantė, girdėtas Jurgio Baltrušaičio
27. Judita Vaičiūnaitė. Iš itališkų prisiminimų
28. Elina Naujokaitienė. Oskaras Milašius ir Dante Alighieri
32. Helmutas Šabasevičius. Nutrūkusios stygos
34. Gintautas Mažeikis. Dantės poetinio žodžio transcendentinė simbolika
38. Irena Kostkevičiūtė. Meditacija apie gyvybę ir formą
44. Giedrius Gabrėnas. Prieglobstis
48. Daiva Šabasevičienė. Tegul užeina publika
52. Šarūnas Vaitkus. Fotografijos
56. Robert J. Nicolosi. T. S. Eliotas ir muzika
59. Rūta Gaidamavičiūtė. Netradicinio mąstymo poveikis vertybių kaitai
65. Gabrielė Žaidytė. Richardo Wagnerio teatras