1998 Nr. 1

Turinys

5. Jolita Liškevičienė. Emblema – XVII amžiaus dailės šaltinis
10. Jonas Nekrašius. Rankraštiniai knygos ženklai Lietuvoje
16. Vytautas Rubavičius. Eilėraščiai
18. Jurgita Ludavičienė. „Visata – kai kurie ją vadina biblioteka…“
26. Kęstutis Vasiliūnas. Dailininko knyga
28. Živilė Jasutytė. Apie „Prūsišką žaidimą“
30. Jurgitos Staniškytės pokalbis su Algirdu Latėnu. … kad žodis nebūtų nugalėtas
38. Kęstutis Navakas. Kalėdiniai knygų prekijo užrašai
42. Romualdas Granauskas. Žodžio agonija
58. Laimė Gabrielė Lukošiūnienė. Goya ir moteris
60. Elina Naujokaitienė. Knygos įvaizdis Europos literatūriniuose kontekstuose
66. Rūta Gaidamavičiūtė. Nuo penklinės iki ženklo ir simbolio
72. Keteřina Vondrovicová. Muzika ir žodis
78. Jurgio Mačiūno perlaidojimas į Vilnelės vandenis