1994 Balandis – spalis

Turinys

9. Daiva Šackutė. „Markizė de Sad“: Bergmanas ir Vaitkus
16. Giedrius Gabrėnas. Tylos ir žodžio dialogas
19. Giedrius Gabrėnas. Švedų teatro prieigose
24. Rūta Oginskaitė. Švediškas dienoraštis
30. Sara Held. Režisūra turi būti natūralus žingsnis, – sako Larsas Norénas
32. Étienne Glaser. Suzanne Osten
36. Anki Zander. Suzanne Osten teatras
40. Rūta Katiliūtė. Instaliacija miške
49. Su Sauliumi Vaitiekūnu kalbasi Vaidotas Daunys. Akmuo delne
52. Zigfrydas Kalvaitis. Sparlösos runų akmuo
57. Pakelės skulptūra
59. Herkus Kunčius. Šiapus ir kitapus Ancilijaus
62. Su Arūne Tornau kalbasi Helmutas Šabasevičius. Dienoraščiai Skandinavijos meno mugėje
65. Algis Švažas. Švediški eskizai
73. Kiti Krantai
79. Elina Naujokaitienė. Swedenborgas ir poezija
84. Åke Stavenow. Su kilnojamąja švedų taikomojo meno paroda Baltijos šalyse
88. Antanas Katalynas. Antiesencialistinės meno teorijos
90. Teddy Brunius. Meno kūrinių vartojimai