1993 balandis, gegužė, birželis

Turinys

5. Vaidotas Daunys. Pasivaikščiojimai ir susitikimai
8. Laima Laučkaitė. Veidas
13. Aušra Greimas. Neišnykstanti praeitis
18. Herkus Kunčius. Stikliniai natiurmortai
22. Elaine Smollin-Sruogienė. Piešimo chaosas ir šventovė
26. Pokalbis su Vytu Šereliu. Žvilgsnis
33. Rolandas Rastauskas. Bonos bendratys
38. Slobodan Šnajder. Vienatvės ir laisvės motyvas
40. Dušan Jovanović. Šautuvai ir durklai
43. Tadeusz Różewicz. Neparašyta pjesė
46. Žaidimai smėlyje
50. Romualdas Lankauskas. Pavasaris Anglijoje
54. Morta Ulpienė. Pastovumo vizija
56. Petras Kiaulėnas Paryžiuje 1943 metais
64. Kiti Krantai
79. Vytautas Marijošius pasakoja
88. Antanas Katalynas. Formalizmo peripetijos. Jerome Stolnitz
91. Jerome Stolnitz. Formalizmas