1993 sausis, vasaris, kovas

Turinys

5. Viktorija Daujotytė. Putino vizija, arba taurioji paveikslo būtis
7. Aloyzas Stasiulevičius. Putino žvaigždė
9. Dalia Ramonienė. Dailininkas ir poetas
10. Justinas Marcinkevičius. Poeto namas
12. Donatas Sauka. Poetas didesnis už Putiną
20. Irena Kostkevičiūtė. „Mano viešpatija yra erdvėje“
23. Iš Vinco Mykolaičio-Putino dienoraščio
34. Viktorija Daujotytė. „Kelsiuos ir aš savo žodyje…“
38. Vaidotas Daunys. Putine, baltasai
44. In memoriam Levui Karsavinui
48. Ina Barsova. Triskart be tėvynės
53. Helmutas Šabasevičius. Balanchine’as Lietuvoje
58. Giedrė Jankevičiūtė. Apie Petro Rimšos medalius
65. Pokalbis su Dalia Mataitiene. Virš gyvenimo tėkmės
72. Albumas
81. Herkus Kunčius. Sentimentai
84. Kiti Krantai
94. Vytautas Marijošius pasakoja
102. Antanas Katalynas. Formalistinės meno teorijos
106. Roger Fry. Menas kaip forma