1992 Liepa-gruodis

Turinys

9. Vaidotas Daunys. Spalva ir sala
17. Pokalbis su Arvydu Šliogeriu. Sugrįžti į Panevėžį
22. Giedrius Gabrėnas. Tikrovė, paklūstanti žaidimui
25. Pokalbis su Donatu Banioniu. „Tai gyva tik dabar“
32. Friedrich Dürrenmatt. Menas kaip vaizduotės priemonė
40. Juozo Miltinio repeticijos
44. Vaidotas Daunys. Žalioji
47. Juozas Kavaliauskas. Žaliosios vaikai
56. Pokalbis su Broniumi Kutavičiumi. „Esu prisirišęs prie to senojo medinio kaimo…“
60. Karlheinz Stockhausen. Apie muzikos evoliuciją
65. Erika Grigoravičienė. Interpretacijų paradoksai
72. Albumas
81. Herkus Kunčius. Susitikimai
84. Kiti Krantai
90. Pokalbis su Julija Juzulėnaite. Jasak beieškant
93. Donatas Sauka. Kasdienybės pokštas kaip nevilties ženklas
97. Vytautas Marijošius pasakoja
102. Giedrius Gabrėnas. „Perprasti šventumo esmę…“
104. Paul Claudel. Kristupo Kolumbo knyga