1992 Balandis, gegužė, birželis

Turinys

5. Herkus Kunčius. Keli miesto laikai
12. Adomas Mickevičius. Švenčiausiosios Mergelės žodžiai
13. Dariusz Konstantinow. Prie „Vilniaus mokyklos“ meninės ideologijos šaltinių
16. Laima Laučkaitė-Surgailienė. Lietuvių dailės saulėtekis
22. Edward Ruszczyc. Ferdinandas Ruščicas – Vilnijos sūnus
29. Dailininko Adomo Varno laiškas Ferdinandui Ruščicui
30. Helmutas Šabasevičius. Sapnai apie grožį
36. Vytautas Levandauskas. Karolis Podčašinskis ir istorizmas
42. Krzysztof Stefański. Architekto ir skulptoriaus Antano Vivulskio kūryba Lietuvoje
48. Jan Kotłowski. Trečiojo dešimtmečio Vilniaus grafika
58. Jerzy Malinowski. Vilniaus žydų meninis gyvenimas
64. Artur Zaguła. Stanislavas Bogušas-Siestžiencevičius
71. Giovanna Pignatelli-Lozoraitis. Vasilijaus Sadovnikovo Verkių albumas
74. Vida Bakutytė. Senasis Vilniaus teatras ir vilniečiai
79. Daiva Šackutė. Mitinės sielos ženklai
84. Albumas
98. Augustinas Savickas. Tapytojas, kuris nepataikavo
104. Kiti Krantai
112. Vytautas Povilas Jurkštas. Antakalnio vienuolyno kapela
117. Samuel Beckett. Teatras
122. Vytautas Marijošius pasakoja