1991 Nr. 7-8

Turinys

4. Jolita Mulevičiūtė. Pabaltijo jaunystė
9. Linas Katinas. Devyni klausimai
KATALOGAS:
10. Danija/Denmark
14. Estija/Estonia
24. Latvija/Latvia
35. Lenkija/Poland
40. Norvegija/Norway
47. Rusija/Russia
54. Suomija/Finland
62. Vokietija/Germany
68. Lietuva/Lithuania
82. Autorių ir kūrinių sąrašas
86. Herkus Kunčius. Vakaras Algirdo stotelėje
91. Erika Grigoravičienė. Iš pašnekesių apie „Angį“
97. Saulius Grigoravičius. Modernizmas ir lietuvių tapyba
102. Juozo Miltinio repeticijos
106. Jaan Undusk. Supratimas kaip pastovumas
112. Linas Paulauskis. Permainų muzika
117. Estetika: pasmerkimai ir išteisinimai
120. Antanas Katalynas
123. Alexander Sesonske. Tiesa mene