1991 Nr. 11-12

Turinys

5. Iš „Psalmių knygos“
11. Aldona Dvarionaitė. Sapnas, pasaka ir realybė
12. Vytautas Tumėnas. Vydūno pasekėjas
18. Rimantas Dichavičius. Mano mokytojas – visada dalelė manęs
22. Irena Kostkevičiūte. Tarp laiko varžtų ir būties laisvės
30. Edmundas Gedgaudas. Ties išnykstančiom ribom
33. Viktorija Daujotytė. Skaidrėjančios dvasios bendrakeleiviai
39. Izalij Zemcovskij. Mitas – metafora – metodas
44. Pokalbis su R. Muti. Tempo, tempo! Prima la musica!
54. Wolfgang Amadeus Mozart. Du laiškai
58. Juozas Tysliava. Tawa Nouson
65. Ingrida Korsakaitė. Po istorijos skliautu
67. Vaidotas Daunys. Proveržiai ir atradimai
70. Juozo Miltinio repeticijos
73. Albert Camus. Vėjas Džemilėje
76. Albert Camus. Dykuma
82. Kiti Krantai
95. Antanas Katalynas. John Hospers
96. John Hospers. Meninės išraiškos sąvoka