1991 kovas

Turinys

2. Gintaras Beresnevičius. Simboliai – sustingę ir judantys
10. Austėja Nakienė. Senesnės už tvaną
14. Virginijus Kinčinaitis. Ženklo konfigūracijos
18. Elvyra Usačiovaitė. Aukojimas senovės Prūsijoje
23. Nijolė Tumėnienė. Konstruktyvizmas ir bažnytiniai vitražai
28. Izolda I. Poželaitė-Davis. Vitražistas Albinas Elskus
33. Gigi Mihaita. Kupina prasmių erdvė
36. Zita Žemaitytė. Spalvų ir formų giesmės
43. Albumas
49. Algirdas Ambrazas. Claude Ballif: muzikas, mąstytojas, žmogus
51. Claude Ballif. Liūdnas egzotizmas
54. Neringa Kažukauskaitė. Visada lieka gyvenimas
56. Gediminas Butkus. Žinome, kad jūs žinote, jog mes žinome, kad žinote
63. Alfonsas Krivickas. Sunkiausia – pradžia
66. Kiti Krantai
75. Sunkiausia – pradžia