1990 vasaris

Turinys

5. Laima Laučkaitė. Londono instaliacijos
10. Nijolė Adomonytė. Taisyklės ir išimtys
15. Dalia Karatajienė. Kartu ir atskirai
19. Šiaurys Narbutas. A love supreme
24. Jerzy Grotowski. Nemėgdžioti savęs
30. Saulius Varnas. Įsiklausykime
32. Vilija Aleknaitė-Abramikienė
38. Marx W. Wartofsky. Menas ir technologija
47. Gintautas Zakas. Dvasinės veiklos vertybiškumas
50. Albumas
65. Thomas Stearns Eliot. Žmogžudystė katedroje
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
75. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas