1990 Nr. 9

Turinys

4. Hal Foster. Postmoderhizmas: Įvadas
10. Virginijus Kinčinaitis. Apie postmoderhizmo prielaidas
15. Gottlieb Leinz. Pirmą kartą Lietuvoje
19. WiItold Lutoslawski. Apie atsitiktinumo elementą muzikoje
23. Herkus Kunčius. Kaip tapti laisvam
25. Vaidotas Daunys. Kaip sugrįžti
28. Jurgis Mačiūnas. Lietuviško nacionalizmo konfliktas su abstrakčiu menu
30. Laukinių žąsų medžioklė vienadieniame pasaulyje. Rinko Šiaurys Narbutas
39. Bronė Lukštaitė-Kovienė. Postmodernizmas Amerikoje
44. Živilė Pipinytė. Postmoderno apraiškos kine
49. Romualdas Lankauskas. Ten, prie tolimo Atlanto
53. Mircea Eliade. Kosmogoninio mito struktūra ir funkcija
61. Izolda Poželaitė-Davis. Menininkas yra seismografas
65. Į pilnutinę demokratiją
68. Apžvalga
71. Helmut Kuhn. Meno ontogenezė
73. Franz Kafka. Pilis