1990 Nr. 7-8

Turinys

2. Vaidotas Daunys. Vienišasis Dantė
11. Dante. Monarchija
24. Rūta Goštautienė. Apie istoriją, prasmę ir muziką
29. Bohdan Pociej. Religinė inspiracija muzikoje
35. Giedrius Gabrėnas. Ištartasis Rojus: Dante ir Poundas
40. Thomas Stearns Eliot. Dante (I. Pragaras)
47. Erikas Slavėnas. Lietuvos bernardinai XV–XVI a.
57. Alfonsas Andriuškevičius. „Nakties“ ir „Dienos“ tapyba
62. Vincas Natkevičius. Menas prasideda šventėje
63. Helmut Kuhn. Meno ontogenezė
65. Apžvalga
76. Irena Kostkevičiūtė. Ateities formų kūrėja
77. Aleksandra Kašubienė. Menininkės žodis
80. Poezija ir Politėja
89. Algirdas Patackas. Rasa