1990 Nr. 6

Turinys

4. Irena Vaišvilaitė. Unija
4. Laima Šinkūnaitė. Bažnytinio meno muziejus
10. Irena Gaodamavičienė. Mirtis nereiškia nebūties
18. Andre Malraux. Įsivaizduojamas muziejus
19. George Steiner. Tragedijos mirtis
25. Vytautas Povilas Jurkštas. Musninkų respublikos kantoriai
27. Maria Kałamajska-Saeed. Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas
31. Alfonsas Vaišvila. H. Wölfflinas lietuvių menotyroje
37. Milda Šeškuvienė. Ne šio gyvenimo šviesa
41. Paulius Kulikauskas. Akis į akį su Dievu
45. Birutė Žindžiūtė-Michelini. Lietuvių koplyčia Vatikano bazilikoje
49. Albumas
61. Dovydas Statytojas. Atgailos kanonas
64. Į pilnutinę demokratiją
67. Apžvalga
70. Algirdas Patackas. Rasa