1990 Nr. 5

Turinys

4. Vaidotas Daunys. Po saule
5, 6, 7. San Francesco d‘Assisi. Cantico di frate sole o delle creature
8. Samuel Beckett. Nerami ramybė
11. Gottfried Benn. Lyrikos problemos
21. Viktorija Daujotytė. Pavargusios kalbos poezija
24. Donatas Sauka. Maironis ir Goethe
28. Rolandas Rastauskas. Judesio magistras
33. Antonin Artaud. Laiškai apie kalbą
34. Giedrius Gabrėnas. Iš pradžių būna žodis
37. Gediminas Butkus. Kur piramidės viršūnė?
40. Arvydas Šliogeris. Gelmė ir paviršius
44. Apie kūrybą ir Paukščių taką
48. Muzikos grafika
49. Ernestas Parulskis. Nesami lietuviški žaidimai
52. Albumas
62. Ieva Jedzinskaitė. Lieptas
65. Į pilnutinę demokratiją
70. Apžvalga
73. Antanas Tamošaitis. Pirmieji metai pasitraukus iš Lietuvos
76. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas