1990 Nr. 3

Turinys

4. Aušra Kašauskaitė. Architektūrinės nuotaikos
10. Gediminas Baravykas. Vakarų vėjai
15. Ernestas Parulskis. Gatvė
18. Daiva Račiūnaitė. Kosmogoninis požiūris į sutartines
21. Vida Gumauskaitė. Claude‘as Levi-Straussas ir mitas
23. Claude Leiv-Strauss. Mitas ir reikšmė
31. Edmundas Gedgaudas. Auka kosmoso pusiausvyrai
34. Tvarka ir chaosas. Pokalbis su Gyorgy Ligeti
36. Vaidotas Daunys. Tie patys krantai
38. Irena Slawinska. Erdvė ir laikas
44. Tomas Sakalauskas. Atradimas
52. Albumas
65. Thomas Stearns Eliot. Žmogžudystė katedroje
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
76. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas