1990 Nr. 11-12

Turinys

5. Jorge Luis Borges. Izraelis
6. Mark Šagal. Kas yra žydų menininkas
10. Vytautas Bagdanavičius. Lietuvos žydai
14. Aleksandras Štromas. Holokaustas. Žydų ir nžydų patirtis
26. Gershom Scholem. Apie nuodėmę ir bausmę
33. Nikolaj Berdiajev. Krikščionybė ir antisemitizmas
41. Herkus Kunčius. Nuolaužos
45. „… Grožis dovanojamas tik tiems, kurie jo nusipelno…“ Arnoldo Schonbergo laiškai
50. Pierre Boulez. Schonbergas mirė
54. Karol Sauerland. Ludwigo Wittgensteino estetika
57. Antanas Andrijauskas. Intuityvistinė H. Bergsono meno filosofija
62. Henri Bergson. Intelektas ir mistika
68. Roman Brandstaetter. Bėgimas į Egiptą
69. Glosolalijos. Vaidoto Daunio pašnekesys su Marku Zingeriu
73. Markas Zingeris. Mažieji olandai
78. Joshua Sobol. Bomba sprogo Paryžiuje
82. Albumas
92. Raymond Cogniat. Žydų tapybos gimimas
97. Kiti krantai
112. Joshua Sobol. Solo