1990 Nr. 10

Turinys

4. Helmutas Šabasevičius. Castrum Doloris
8. Vytautas Povilas Jurkštas. Vienos paminklinės lentos istorija
12. Heinz Heinrich Eggebrecht. Opusmusik
19. Daniel Giraud. Artaud žvaigždynai
21. Ronald Hayman. Artaud ir Jėzus Kristus
24. Antanas Andrijauskas. Žvilgsnis į Žibunto Mikšio grafikos pasaulį
29. Marija Cvirkienė pasakoja
32. Aldona Molnikaitė. Spalvos lyg šviesos kerai
35. Ingrida Korsakaitė. Pėdsakai kopose
42. Paulius Normantas. Tibetas
48. Kęstutis Rastenis. Sezemanas ir estetikos linkmės
50. Helmut Kuhn. Meno ontogenezė
53. Regina Šulskytė. Nepraeikite pro grožį…
58. Albumas
65. Edmundas Gedgaudas. Ar veidrodis kreivas?
67. Michel de Ghelderode. Eskorialas
73. Marija Gimbutienė. Senosios Europos mitiniai įvaizdžiai