1990 Nr. 1

Turinys

2. Vincas Mykolaitis-Putinas. Pavasarėjant
4. Raimonda Bateikaitė. Mėnulis skrenda
7. Eglė Surotkevičiūtė. Kita upė
10. Irena Kostkevičiūtė. Kūrybingumo nuostata
11. Vincas Mykolaitis-Putinas. Meno kritikos žurnalas ir visuomenė
17. Imants Zemzaris. „Namai“ naujojoje latvių muzikoje
20. Rasa Maziliauskaitė. Juozo Girniaus sugrįžimas
22. Juozas Girnius. Kūrybinio originalumo prasmė
30. Rimantas Skeivys. Pirmuosius „Krantų“ metus palydint
33. Leonidas Donskis. Klaipėdos universitetas – tebūnie!
38. Carl Dahlhaus. Muzikos logika
44. Vincas Kisarauskas. Žemaitiškas optinis menas
47. Gediminas Jokūbonis. Svetur prigijęs
50. Albumas
62. Alfonsas Andriuškevičius. Peizažų opozicijos
65. Apžvalga
72. Summary
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
77. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas