1990 balandis

Turinys

4. Helena Demakova. Kitoks Latvijos menas
9. Juris Rozenvalds. Latvių fenomenologijos pradininkas
10. Teodors Celms. Pasaulėžiūra
18. Arnolds Klotiņš. Mitas muzikoje
23. Juris Rubenis. Teatras ir religinės apeigos
28. Imants Lancmanis. Apmąstymai, papildyti dailininko mintimis
32. Silvestras Gaižiūnas. Dvasinis testamentas
35. Rainio mintys
37. Beveik monologas
40. Tvarka ir chaosas
43. Valdis Villerušs. Latvių grafikos pradžia
47. Zenta Mauriņa. Kosmoso garbintojas
52. Albumas
65. Apžvalga
72. Contents
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
76. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas