1989 liepa

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

2. Milan Kundera. Žodynas
6. Gediminas Butkus. Prahos nostalgija
11. Arthur Miller. Kur ateitis
12. Vaclav Havel. Šešios pastabos apie kultūrą
17. Jiří Kolář. Kafkova Praha
19. Jan Kott. „Narvelis ieško paukščio“
24. Janet Savin. Kokia permainų galimybė!
27. Vytautas Landsbergis. Baranovas – dvasia ar apraiškos
34. Prahos ateljė
36. Rimantas Skeivys. Petras Juodelis šiandien
38. Petras Juodelis. Jos didenybė karališkoji opozicija
41. Danutė Juodelienė. Iš atsiminimų
46. Krzysztof Droba. Kompozitoriaus savijauta
48. Albumas
58Heinrich Wölfflin. Pagrindinės meno istorijos sąvokos
65. Apžvalga
72. Summary
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
76. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas